TIE International AG

Blegistrasse 1

CH-6343 Rotkreuz

hc.ahlex@ofni